Hakkımızda

NUTEK Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A. Ş., sanayisini sürekli geliştiren ve bunun için ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını nükleer kaynaklara dayandırma niyet ve planlaması içinde olan ülkemizde, başta nükleer enerji olmak üzere, enerji ve ileri teknoloji konularında, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık, eğitim, proje ve mühendislik hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

NUTEK A.Ş.’nin üst düzey kadrolarında yer alan yöneticilerimiz yurt içinde ve yurt dışında yüksek eğitim almış, uluslararası tecrübeleri olan ve alanlarında tanınmış çok kıdemli uzmanlardır.

NUTEK A. Ş., Türkiye’nin nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanımı konusunda yaptığı antlaşmaları ve verdiği uluslararası güvenceleri göz önünde bulundurarak, enerji hukuku ve mevzuatı, halk sağlığı, radyasyon korunması ve güvenliği ile çevre konularına özel bir önem vererek; nükleer güvenlik, denetim, nükleer atık yönetimi vb. konularda yurt içi ve yurt dışında gerekli eğitimleri almış uzman personel ile hizmet vermektedir.

Bunların yanında çekirdek kadrosunun uzmanlık alanları olan uzay, bilişim, yazılım ve akıllı şehirler konularında da danışmanlık, eğitim ve geliştirme hizmetleri vermektedir.