Etkinlik Alanları

Genel Hizmet Alanları

NUTEK A. Ş.’nin, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeye hazır olduğu önde gelen genel etkinlik alanları şunlardır:

1. Başta nükleer enerji olmak üzere her tür enerji ile ileri teknoloji alanlarında, danışmanlık, proje, mühendislik, müteahhitlik, denetçilik ve temsilcilik hizmetleri vermek,

2. Her tür enerji üretimi, kullanımı, nakil ve dağıtım araçlarının ana ve tali girdilerini oluşturan sistem, alt sistemler, bileşenler ve ölçüm cihazlarının üretimi ile ilgili ticari ve sınai faaliyetler,

3. Uydular aracılığıyla yapılan gözlem, iletişim, navigasyon ve uzay turizmi konularında, sistem, alt sistem, bileşenler ve ölçüm cihazları ile ilgili bilimsel, ticari ve teknolojik çalışmalar,

4. Bilgi teknolojileri, veri saklama, veri işleme, yazılım geliştirme konularında gerekli sistemleri kurulması ve etkin kullanımı için hizmet vermek,

5. Bilimsel ve teknik konularda toplantılar düzenlemek.

NUTEK, nükleer enerji başta olmak üzere, yukarıda bildirilen konularda aşağıda örnekleri verilen hizmetleri, yetkin yerli ve yabancı uzmanlarla ve en üst düzey dünya kalitesinde verme ilkesini benimsemiştir.

Danışmanlık ve Uzman Bilgi Hizmetleri

 • Teknoloji Transferi Programı Tasarımı (Yerlileştirme),
 • Bilgilendirme, İnceleme, Fizibilite Raporları Hazırlama,
 • Düzenleme, Lisanslama ve Uygunluk Raporları Hazırlama,
 • Enerji Hukuku,
 • Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme,
 • Tasarım Uygunluğu Kontrolü ve Kalite Güvencesi,
 • Politika, Program, Usul ve Yöntem Geliştirme,
 • Sağlık Fiziği ve Radyasyondan Korunma,
 • Nükleer Yakıt Taşıma,
 • Atık Yönetimi,
 • Ekonomi ve Finansman,
 • Kamu Diplomasisi (Halkla İlişkiler),
 • Enerji Tasarrufu,
 • İhale ve Teknik Şartname Hazırlama,
 • Teklif Hazırlama

Yönetim Hizmetleri

 • Stratejik Planlama,
 • Yer Seçimi ve Organizasyonu,
 • Yönetim ve Örgütleme, Uzman Personel Temini,
 • Bilimsel, Teknolojik ve Teknik gözetim,
 • Teknik Yöneticiye Destek,
 • Tesis Geliştirme Değerlendirmesi,
 • Performans Geliştirme Programları,
 • Hukuksal Destekler

Mevzuat Hizmetleri

 • Ulusal Yasa ve Yönetmelikler Hazırlama Desteği,
 • Uluslararası Yasal Destek,
 • ÇED Raporu Hazırlama,
 • Ulusal Nükleer Standartlar Hazırlama
 • Belgelendirme (Sertifikasyon) Hizmetleri ve Uyum Kontrolleri,
 • Olasılık Yöntemiyle Risk Analizi Raporu (PRAR) Hazırlama ve Değerlendirmesi,
 • Akreditasyon Alınması ve Akreditasyon Değerlendirme

Mühendislik Hizmetleri

 • Yeni Nesil Nükleer Reaktörler de dâhil olmak üzere; Bilgilendirme, İnceleme, Fizibilite Raporları Hazırlama,
 • Yerli Sanayi ve Tedarik Zinciri Geliştirme Desteği,
 • Malzeme, Teçhizat, Alet ve Edevat Tedariki,
 • Taze Yakıt, Kullanılmış Yakıt ve nükleer Atık Yönetimi,
 • Sistem Analizleri,
 • Temel Sebep Analizi (Root Cause Analysis),
 • Elektrik ve Mekanik Aksam Kalifikasyonu,
 • Bağımsız Güvenlik İncelemesi,
 • Güç Yükseltme ve Tesis Ömrü Uzatma Uygulamaları,
 • Özerk (Bağımsız) Tasarım Değerlendirmesi,

Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Hizmetleri

 • Enerji Teknolojisi, Yönetimi ve Ekonomisi Eğitimi,
 • Enerji Hukuku Eğitimi,
 • Meslek Okulları ve Yüksek Eğitim Kuruluşları için Teknoloji Programları Hazırlama ve Geliştirme,
 • Meslek İçi Bilimsel ve Teknik Eğitim Programları Hazırlama ve Yönetme,
 • Kamuoyu Bilinçlendirme Programları Hazırlama, İletişim Stratejileri Geliştirme,
 • Bilimsel ve Teknik Konularda Toplantı Düzenlemek,
 • Yöneticilere, İş Görüşme, Müzâkere ve Sözleşme süreçlerinde, Bilimsel ve Teknik

Destek Vermek,

 • Bilimsel ve Teknik Çeviri Yapmak,
 • Eğitim Materyalleri (Ders Planları, Sınav Soru Bankası vb.) hazırlama ve Geliştirme Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrolu Hizmetleri
 • Tasarım ve lisanslama KG/ KK (QA/QC),
 • Tasarım ve Yapım Uygunluğu (As Build) Denetimi,
 • Satıcı ve Alıcı Denetimleri,
 • Kurum İçi Denetimler

Bakım ve Onarım Hizmetleri

 • Bakım ve Onarım Çalışmaları Planlaması
 • Performans ve Güvenirlilik Programları Hazırlama ve Geliştirme,
 • Yedek Parça Programı Hazırlama ve Geliştirme

Acil Durum Hizmetleri

 • Acil Durum Programı Hazırlama ve Geliştirme,
 • Usul ve Yöntemler Geliştirme,
 • Talim Programları Geliştirme

Yatırımcılara Proje Geliştirme Hizmetleri

 • Projenin Ekonomik Getirisinin Değerlendirilmesi,
 • Kredi Kaynaklarının Tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Finansman Kaynaklarına Ulaşabilmekte Gerekli olan Güvenilir Raporlar Hazırlamak,
 • Teknoloji, özellikle Enerji Teknolojileri ile ilgili Risk Değerlendirmesi,
 • Bütün Paydaşlara uygun “Kazan-Kazan” Modelinde Sözleşme Tasarısı Hazırlama