Amaç ve İdealimiz

NUTEK A. Ş.’nin birincil amacı, nükleer alanda yurt içi ve yurt dışı yüksek uzmanlık düzeyindeki iş gücünü bir araya getirerek, ‘kritik boyuta’ ulaşan, ülkemizin nükleer tesislerin yapımına katkısının önümüzdeki yirmi yılda en az %80'lere çıkarılmasında başat rolü oynayacak bir özel sektör şirketi olmaktır.

Genelde enerji ile ilgili konular yanında, yazılım, uzay, akıllı şehirler gibi ileri teknoloji alanlarında da Türkiye’de bir öncü şirket olmak düşüncesiyle kurulan NUTEK A. Ş., tecrübeli ve dinamik uzman kadrosu ile, ülkemiz sanayisine iç ve dış “know- how” aktaran, sanayimize teknoloji transferinde etkin destek veren, özgün teknik ve teknoloji geliştiren, yenilik yaratan, özellikle genç yeteneklerimiz başta olmak üzere, kendini ve personelini geliştirmeye ve firmasını büyütmeye önem verenlere yurt içinde ve dışında ileri destek hizmetleri veren bir şirket olma hedefini.

Nükleer teknolojinin ülkeye kazandırılması başta olmak üzere, bilimsel ve teknolojik alanda büyük bir sıçrama yaparak ilk on ülke arasına girmesine etkin katkıda bulunmak en büyük ülkümüzdür.